feature

 

 

Ул.“Сава Силов“ № 46

Ул.“Сава Силов“ 46, УПИ VII -601 кв.8301

Обща площ : 2850 кв.м.

Жилищна сграда с обекти за стопанска дейност/ОСД/и гаражи, състояща се от 18 броя апартаменти, магазини и гаражи

 

 

ул."Поп Минчо Кънчев" № 43

Обща площ : 1190 кв.м.

Брой апартаменти: 13

Жилищна сграда с обекти за стопанска дейност/ОСД/ и гаражи, състояща се от 13 броя апартаменти, магазини и гаражи