feature

IMG 2797"ВОРЕК" ЕООД - гр.Стара Загора е създадено през 2000г. с основен предмет на дейност строителство, ремонт и довършителни работи на сгради и съоръжения и инвестиционна дейност.

Фирмата е инвестирала в изграждането на жилищни и обществени сгради. Предлага качествено строителство в бързи срокове.

Клиентите на компанията са от България, Европа, Северна Америка и Азия. 

Едноличен собственик на капитала на „ВОРЕК“ЕООД гр.Стара Загора от създаването на фирмата през 2000 г. е Георги Меранзов Керанов. Управители на дружеството са Георги Керанов и Мартин Нешев.

„ВОРЕК“ЕООД гр.Стара Загора е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централен професионален регистър на строителя за следните видове строежи:

Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения на основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС /Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя/ 

udostoverenie vorek 1


Строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС /Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя/
Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008) 
Фирмата спазва всички утвърдени национални и европейски норми за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

udostoverenie vorek 5

 

Стара Загора е град, разположен в Южна България. Благодарение на географското си положение е един от основните икономически центрове в страната. Днес Стара Загора е красив и динамично развиващ се индустриален град, университетски център, с много научни и културни институти. Град с богато историческо минало, изправен пред предизвикателствата на бъдещето. 
Град на поетите и художниците, правите улици и липите!